« | Main | »

Vadim Mazo

Vadim Mazo | viola, violin and conductor
Illinois Wesleyan University | USA (5.-10.8.2013)

Vadim MazoVadim Mazo has pursued a career as conductor, soloist and chamber musician. He is professor of violin and viola at Illinois Wesleyan University as well as music director of the University Camerata Chamber Orchestra. Mr. Mazo studied at the Byelorussia State Conservatory in Minsk with Michal Goldstein (disciple of Pyotr Stoliasky) and in the USA with the Fine Arts Quartet. Before immigrating to the United States in 1980, he performed on radio, television, and concert tours in the former Soviet Union with such international artists as O. Kagan, M. Rostropovich, L. Kogan, and M. Shostakovich, among others.

Since coming to the USA, Mr. Mazo has held teaching and conducting positions in several music schools in the mid-west, and has continued his career as guest soloist and conductor in Europe and the USA. With the strong belief that music is an international language that crosses all borders, Mr. Mazo founded the AMEROPA Musical Arts Festival in 1993, an organization dedicated to the collaboration of American and European chamber musicians and ensembles.

The fact that Mr. Mazo has selected Prague with its central location in Europe and rich musical heritage to be the venue for such projects, greatly enhances the harmony and understanding pervading this unique form of art experience. Vadim Mazo has collaborated with the Suk Chamber Orchestra in the Prague Spring Festival and Virtuosi di Praga.

Vadim Mazo | violista, houslista a dirigent | Illinois Wesleyan University | USA

Vadim Mazo je činný jako dirigent, sólista a komorní hráč. Je profesorem houslí a violy v Illinois Wesleyan University, stejně jako hudební ředitel Univerzitního komorního orchestru Camerata. Vadim Mazo studoval na Státní konzervatoři v běloruském Minsku u Michala Goldsteina (žáka Petra Stoliaského) a v USA s Fine Arts Quartetem. Před emigrací do Spojených států v roce 1980 hrál v rozhlase, televizi a koncertních turné v bývalém Sovětském svazu s takovými mezinárodními umělci, jako O. Kagan, M. Rostropovič, L. Kogan, a M. Šostakovič, mezi jinými.

Od svého příchodu do USA, Vadim Mazo vyučoval v několika hudebních školách ve středozápadu a pokračoval v kariéře jako hostující sólista a dirigent v Evropě a USA. V České republice Vadim Mazo spolupracoval se Sukovým komorním orchestrem (společně vystoupili na koncertě Pražského jara), Virtuosi di Praga, orchestrem Camerata filarmonica Bohemia a dalšími umělci a soubory.

S přesvědčením, že hudba je mezinárodní jazyk, který překračuje všechny hranice, Vadim Mazo založil v roce 1993 hudební festival Ameropa, organizaci zaměřenou na spolupráci amerických a evropských komorních hudebníků a souborů. Důvodem, proč si vybral Prahu, je centrální poloha v Evropě a bohaté hudebnímu dědictví. Tyto skutečnosti Prahu předurčují být dějiště takových projektů, což výrazně zvyšuje harmonii a porozumění prostupující tuto jedinečnou formu uměleckého zážitku.

Topics: Archiv

Comments are closed.