« | Main | »

Radomír Širc

Radomír Širc | Chamber soloist, former member of Prague radio orchestra  Czech Republic
Lower strings (5.-10.8.2013)

sirc_radekRadomír Širc started to play cello in the age of seven under a guidance of his father Jan Širc, a cellist of the Prague String Quartet. He studied at The Prague Conservatoire in a class of dr. Pravoslav Sádlo and then at The Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague in a class of doc. Saša Večtomov and prof. Daniel Veis. He participated in Masterclasses in Výmar (prof. Tobias Kühne) and in Siena (Mischa Maisky). As a soloist he performed in a number of European countries. In 1994 he took part in a premium recording of Josef Mysliveček’s sonatas for two cellos and basso continuo for Studio Matouš publishers. He is a member of a chamber orchestra Virtuosi di Praga and performs in the Ensemble Mondschein that has recorded profile CDs of a number of contemporary Czech composers (e.g. Ištván, Slavický).

Radomír Širc | komorní sólista, bývalý člen SOČR ČR
spodní smyčce (5.-10.8.2013)

Radomír Širc začal hrát na violoncello v sedmi letech pod vedením svého otce Jana Širce, violoncellisty Kvarteta města Prahy. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě dr. Pravoslava Sádla a poté Hudební fakultu Akademie múzických umění u doc. Saši Večtomova a prof. Daniela Veise. Zúčastnil se mistrovských kurzů ve Výmaru (prof. Tobias Kühne) a v Sieně (Mischa Maisky). Jako sólista vystupoval v řadě evropských zemí. V roce 1994 se podílel na premiérové nahrávce kompletu sonát pro dvě violoncella a basso continuo Josefa Myslivečka pro vydavatelství Studio Matouš. V současné době je členem komorního orchestru Virtuosi di Praga. Zároveň se věnuje také soudobé hudbě se souborem Ensemble Mondschein, s nímž nahrál profilová CD některých soudobých českých skladatelů (Ištván, Slavický, aj.)

Topics: Archiv

Comments are closed.